Opvang en infiltratie van hemelwater

Binnen de gemeente Oisterwijk is een robuust systeem voor de opvang en infiltratie van hemelwater gerealiseerd. Woningen en bedrijfspanden zijn afgekoppeld en het schone hemelwater wordt terug in de bodem gebracht. Om voldoende ruimte te bieden binnen stedelijk gebied was de aanleg van aanvullende voorzieningen noodzakelijk. Op een vijftal locaties zijn om die reden infiltratiekelders aangelegd met het Watershell systeem van Waterblock. Eén van deze locaties is het St. Jansplein in Moergestel.

Het St. Jansplein is een centraal binnen de kern van Moergestel gelegen plein. Vanuit diverse richtingen wordt regenwater opgevangen en afgevoerd naar het plein met de infiltratiekelder van 800 m3. De wanden zijn opgebouwd uit prefab betonnen keerelementen van MBS Beton. Daar tussen is een vloer gestort waarna het Watershell systeem, een verloren bekistingsysteem, is geplaatst. Hier bovenop is wapening geplaatst waarna de kolommen en cassettes vol gestort zijn met beton. Hierdoor ontstaat een zeer draagkrachtige vloer op paaltjes met daaronder ruimte voor wateropslag. Het systeem is berekend op aslasten van 20 ton ofwel verkeersklasse 60.

Waterberging Moergestel keerwanden
Waterberging Moergestel keerwanden
Waterberging Moergestel keerwanden
Waterberging Moergestel keerwanden
Waterberging Moergestel keerwanden
Waterberging Moergestel keerwanden
Waterberging Moergestel keerwanden
Waterberging Moergestel keerwanden
Waterberging Moergestel keerwanden